Kontakt

 

Festival DVOR pripravujú:

 

Radko Ambrózy

Veronika Stepanovičová

Tomáš Lukačka

František Kosper

Lucia Heftyová

Peter Lábsky

Samuel Gabura

Adam Lukačka

Michal Lukáč

Renáta Karácsonyová 

Zuzana Munková

 

 

Počas festivalu nás bude možné kontaktovať na infolinke: 0903 991 933