Kúpiť lístok

 

» Kúpiť lístok tu «

 

VSTUP A IDENTIFIKÁCIA

Vstup do areálu bude z prednej strany budovy cez vestibul (od Prievozskej ulice).

Návštevníkov začneme púšťať 22. septembra v piatok od 14:00 hod.

Pri vstupe dostanete náramok na zápästie. Nezbavujte sa ho, kým definitívne neodídete z festivalu. Označuje Vás za oprávneného návštevníka a v prípade, že by ste sa rozhodli prechodne opustiť areál, bez neho Vás nemôžeme pustiť späť.

Taktiež upozorňujeme, že bočné brány z Košickej a Novohradskej ulice budú slúžiť len pre produkciu a staff, návštevníkom budú teda neprístupné. 

 

UPOZORNENIE 

Falošné lístky nebudú pri vstupe akceptované, preto ich nakupujte len na oficiálnych predajných miestach. Lístky sú vybavené ochrannými prvkami, ktoré budú kontrolované. V predpredaji si ich môžete kúpiť na gjh.interticket.sk.

V čase konania festivalu sa lístky budú predávať pri vstupe pred vestibulom budovy.