O festivale

 

Festival DVOR vznikol v snahe zrekonštruovať školský dvor Spojenej školy Novohradská. Po minulom ročníku sme hlavne vďaka vám mohli začať so stavebnými prácami a celkový úspech festivalu sa pretavil do nového ihriska, na ktorom sa tento rok spoločne stretneme.

Aktuálny ročník benefičného festivalu DVOR je slávnostným otvorením prvej časti nového ihriska a pozývame naň študentov, učiteľov, rodičov, absolventov, priateľov školy a všetkých ľudí, ktorí si chcú užiť multižánrové otvorenie nového ihriska. Program je zložený z hudobných koncertov, výstavy, umeleckých inštalácií, stánkov so zaujímavým tovarom, programu pre deti a sprievodných aktivít.

Keďže na našom dvore ešte bude po festivale čo robiť, príďte a dotiahnite spolu s nami tento projekt do úspešného konca a spolu s priateľmi si užite pútavý program.

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

  1. Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny v programe. V takomto prípade sa suma za zakúpenú vstupenku nevracia. Samotná vstupenka je nevratná.
  2. Pri vstupe do areálu bude každý návštevník s platnou vstupenkou označený identifikačným náramkom na zápästí. Upozorňujeme, že je povinné mať náramok na zápästí počas celého pobytu v areáli festivalu, v opačnom prípade má SBS služba právo neoznačeného návštevníka z areálu vyviesť. Za stratu náramku nesie zodpovednosť návštevník. V prípade zistenia poškodenia náramku ihneď kontaktujte organizátorov prostredníctvom infolinky.
  3. V celom festivalovom areáli je zakázané používať sklenené nádoby, otvorený oheň, horľaviny, pyrotechniku, všetky psychotické látky a drogy, zbrane (vrátane nožov) a akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť.
  4. Návštevník vstupom do areálu poskytuje organizátorom súhlas na použitie fotografií a audio-vizuálnych záznamov s jeho osobou, ktoré budú zhotovené počas festivalu.
  5. Upozorňujeme, že areál festivalu nie je monitorovaný kamerovým systémom. Napriek prítomnosti SBS služby prosíme návštevníkov, aby si strážili svoje osobné veci, za ktoré sami zodpovedajú. 
  6. Organizátori nenesú zodpovednosť za straty, osobné škody a zranenia, ktoré vzniknú na festivale nedbalosťou návštevníka.
  7. Upozorňujeme, že za porušenie niektorého zo zákazov môže byť návštevník vyvedený z areálu SBS službou. V takomto prípade nemá dotyčný nárok na vrátenie sumy za vstupenku.
  8. Pre ochranu bezpečnosti seba a ostatných návštevníkov prosíme o zodpovedné správanie sa počas celého pobytu v areáli festivalu.