Podporiť ihrisko

 

Spôsobov, ako podporiť projekt „IHRISKO“ je hneď niekoľko:

  1. zakúpením vstupenky na festival DVOR
  2. príspevkom do mobilnej pokladničky v areáli festivalu
  3. zakúpením akéhokoľvek predmetu v našom merch-i
  4. zaslaním ľubovoľnej sumy prostredníctvom web stránky https://gjh.darujme.sk/929/
  5. zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet nadácie s nasledovnými údajmi:

 

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Názov účtu

Nadácia Novohradská

Číslo účtu

SK21 0900 0000 0000 1146 9293

KS

0308

Var. symbol

2016577

Správa pre prijímateľa

Ihrisko, Meno a Priezvisko darcu